Batutta Ville, Jalan Kuala Krai

Projek: Batutta Ville, 20 tingkat hotel & servis apartment
Pemaju: Unknown
Lokasi: Jalan Kuala Krai (Opposite Petronas, dekat simpang 4 Wisma Jaza)

Batutta Ville yg tersohor kerana keterbengkalaiannya. Kawe doa developer dimurahkan rezeki dan projek ini diteruskan semula, insyaAllah.

IMG_20140304243

Seoul Garden di KB Mall

Update 4/3/2014:
They are officially opened!

Update 2/3/2014:
Akan dibuka 4 March 2014
IMG_2014030322303

IMG_84943959941407

Coming soon on March 2014